Artterapia w pracy pedagogicznej

Artterapia w pracy pedagogicznej

Termin: 22.11.2018| 21.03.2019 | 10.04.2019 Nr szkolenia: 1742/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wychowania plastycznego, nauczyciele przedszkoli i nauczania zintegrowanego, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych, świetlic terapeutycznych i środowiskowych, psycholodzy, pedagodzy
Forma zajęć: Warsztat integrujący elementy psychologii i teatru
Cele kształcenia:
  • Możliwość terapii sztuką w psychoterapii
  • Nabycie umiejętności dostosowania i wykorzystania metod interpretacji koloru oraz rysunku w terapii
  • Umiejętność interpretacji koloru oraz rysunku na wybrany przez ucznia temat
Treści kształcenia:
  • Historia i przedmiot artterapii
  • Psychologiczno–kinezjologiczne podstawy interpretacji percepcji stosunku człowieka do traumatycznych wydarzeń
  • Podstawy psychologicznej interpretacji koloru wg M. Lüschera
  • Kolory w różnych kulturach – aspekt historyczno–religijny
  • Kolor, a preferencje socjalne / Mózgowy kontrast kolorów
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email

 

Print Friendly, PDF & Email