Aktualności

 

Zapraszamy na:

STUDIA PODYPLOMOWE

realizowane we współpracy z

WYŻSZĄ SZKOŁĄ „HUMANITAS” w SOSNOWCU

www.humanitas.edu.pl
(Do ceny każdego kierunku studiów należy doliczyć opłatę wpisową w wysokości 160 zł.)

REKRUTACJA TRWA!

Szczegóły: TUTAJ

Kraków

 Początek: październik 2016!  Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! Wybrane kierunki studiów:
» Przygotowanie pedagogiczne 2500 zł
Kraków
» Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – kierunek już uruchomiony! 2500 zł
Kraków
» Logopedia 4400 zł
Kraków
» Organizacja i zarządzanie oświatą - kierunek już uruchomiony! 2500 zł
Kraków
» Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – kierunek już uruchomiony! 3000 zł
Kraków
» Resocjalizacja i socjoterapia  2700 zł
Kraków
» Szkoła trenerów – Dyplomowany Trener 3500 zł
Kraków
» Kadry i płace 3000 zł
Kraków

 

Wybrane szkolenia komputerowe:

Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Pakiet MS Office 08-09.12.2016
650 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie I stopnia 05-11.12.2016
990 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie II stopnia 05-11.12.2016
990 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie III stopnia 05-11.12.2016
990 zł netto/os.
Kraków
» Arkusz kalkulacyjny Ms Excel od podstaw do mistrzostwa 07-08.12.2016
250 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie stron internetowych WWW 07-08.12.2016
350 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie str. WWW – HTML/CSS/jQuery z elementami pozycjonowania SEO 12-15.12.2016
450 zł netto/os.
Kraków

 

..Wybrane szkolenia biznesowe:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych 08-09.12.2016
745 zł netto/os.
Kraków
» Łączenie, podział i przekształcenie spółek 12-13.12.2016
750 zł netto/os.
Kraków
» Psychologia obsługi klienta – najważniejsze elementy 19-20.12.2016
700 zł netto/os.
Kraków
» Skuteczny e-Marketing 19-20.12.2016
550 zł netto/os.
Kraków
» Rola wizerunku firmy w relacjach z klientami 21-22.12.2016
680 zł netto/os.
Kraków
» Kurs Trenerski – Train the Trainer 09-13.01.2017
900 zł netto/os.
Kraków
» Sekretariat jako Biuro Zarządu 16-17.01.2017
610 zł netto/os.
Kraków
» Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych 18-19.01.2017
690 zł netto/os.
Kraków

Na życzenie realizujemy szkolenia w formule zamkniętej

oraz w WEEKENDY

 

..Wybrane szkolenia indywidualne:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Kurs sekretarsko-asystencki 05-09.12.2016
450 zł netto/os.
Kraków
» Kadry i płace od podstaw 12-15.12.2016
602 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie profesjonalnego biznesplanu 14-15.12.2016
276 zł netto/os.
Kraków
» Rozmowa rekrutacyjna bez tajemnic 14-15.12.2016
240 zł netto/os.
Kraków
» Ochrona danych osobowych 19-20.12.2016
350 zł netto/os.
Kraków
» Kod kolorów w marketingu i reklamie 18-19.01.2017
276 zł netto/os.
Kraków

 

..Wybrane szkolenia oświatowe:
SZKOLENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
Temat szkolenia Data Miejsce szkolenia
» Kurs na wychowawcę wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca Kraków
» Kurs na kierownika wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca Kraków
» Rozwijanie umiejętności wypowiadania się u dzieci 05.12.2016 Kraków
» Plastyka – nietypowe techniki 05.12.2016 Kraków
» Bezpieczeństwo dziecka w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od Internetu i komputera 05.12.2016 Kraków
» Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie – interpretacja przepisów 06.12.2016 Kraków
» Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją 06.12.2016 Kraków
» Konstruowanie autorskiego programu nauczania 07.12.2016 Kraków
» Nadzór pedagogiczny w świetle przepisów MEN 07.12.2016 Kraków
» Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi 08.12.2016 Kraków
» Wykorzystanie nowych mediów – komputerowe wspomaganie nauczania podczas lekcji 08.12.2016 Kraków
» Autoprezentacja drogą do sukcesu – rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów 12.12.2016 Kraków
» Tańce regionalne – układy taneczne do wykorzystania na uroczystościach i imprezach szkolnych 12.12.2016 Kraków
» Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 12.12.2016 Kraków
» Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów 13.12.2016 Kraków
» Trening pamięci z elementami szybkiego czytania 13.12.2016 Kraków
» Proces kształtowania tożsamości w okresie adolescencji 14.12.2016 Kraków
» Neurodydaktyka – uczenie przyjazne dla mózgu 14.12.2016 Kraków
» Nauczyciel na zebraniach – sztuka wystąpień publicznych 15.12.2016 Kraków
» Wspieranie „trudnego ucznia” w karierze szkolnej 15.12.2016 Kraków
» Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia 19.12.2016 Kraków
» Muzyka w terapii logopedycznej 20.12.2016 Kraków
» Procesy grupowe w klasie – budowanie więzi wśród uczniów 20.12.2016 Kraków
» Zagrożenia uczniów w szkole i w domu 21.12.2016 Kraków
» Sztuka motywowania uczniów 21.12.2016 Kraków
» Terapia poprzez taniec i ruch 22.12.2016 Kraków