Aktualności

 

Rekrutacja na nowy semestr  już trwa! Początek: wrzesień 2016!  Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!
LETNIA PROMOCJA! NAWET 600 zł MNIEJ ZA STUDIA!
» Bibliotekoznawstwo – Studia podyplomowe 2000 zł 2500 zł Kraków
» Logopedia – Studia podyplomowe 3960 zł 4400 zł Kraków
» Organizacja i zarządzanie placówką oświatową – Studia podyplomowe 1890 zł 2500 zł Kraków
» Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Studia podyplomowe 2500 zł 3000 zł Kraków

Zapraszamy na:

STUDIA PODYPLOMOWE

realizowane we współpracy z

WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS w SOSNOWCU

www.humanitas.edu.pl

REKRUTACJA TRWA!

Szczegóły: TUTAJ

..Wybrane szkolenia biznesowe:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, jej przechowywanie, zasady oraz procedury 1-2.08.2016
685 zł netto/os.
Kraków
» Zarządzanie wynagrodzeniem – nowoczesna polityka płacowa firmy 3-4.08.2016
615 zł netto/os.
Kraków
» Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe 8-9.08.2016
740 zł netto/os.
Kraków
» Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych 8-9.08.2016
745 zł netto/os.
Kraków
» Księgowość komputerowa 8-11.08.2016
725 zł netto/os.
Kraków
» Sekretariat jako Biuro Zarządu 10-11.08.2016
610 zł netto/os.
Kraków
» Łączenie, podział i przekształcenie spółek 10-11.08.2016
750 zł netto/os.
Kraków
» Spółka z o.o. – powstanie oraz zasady funkcjonowania 16-17.08.2016
680 zł netto/os.
Kraków
» Skuteczny e-Marketing 17-18.08.2016
550 zł netto/os.
Kraków
» KSH – interpretacja zapisów. Łączenie, podział i przekształcenie spółek 22-23.08.2016
750 zł netto/os.
Kraków
» Psychologia obsługi klienta – najważniejsze elementy 23-24.08.2016
700 zł netto/os.
Kraków
» Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych 24-25.08.2016
690 zł netto/os.
Kraków
» Specjalista ds. kadr i płac 30-31.08.2016
680 zł netto/os.
Kraków

Na życzenie realizujemy szkolenia w formule zamkniętej

oraz w WEEKENDY

 

..Wybrane szkolenia indywidualne:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Ochrona danych osobowych 28-29.07.2016 30-31.08.2016
350 zł netto/os.
Kraków
» Kadry i płace od podstaw 1-4.08.2016
422 zł netto/os. PROMOCJA!
Kraków
» Tworzenie profesjonalnego biznesplanu 8-9.08.2016
276 zł netto/os.
Kraków
» Księgowość komputerowa 8-11.08.2016
725 zł netto/os.
Kraków
» Skuteczny e-marketing 17-18.08.2016
550 zł netto/os.
Kraków
» Specjalista ds. PR 18-19.08.2016
296 zł netto/os.
Kraków
» Kurs sekretarsko-asystencki 22-26.08.2016
450 zł netto/os.
Kraków
» Kurs trenerski – TRAIN THE TRAINER 22-26.08.2016
752 zł netto/os.
Kraków

 

..Wybrane szkolenia oświatowe:
Szkolenia rozpoczynające się w najbliższym czasie:
Szkolenie Termin szkolenia
» Kurs na wychowawcę wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca przez cały rok
» Kurs na kierownika wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca przez cały rok
» Konstruowanie autorskiego programu nauczania 15 września 2016
» Organizacja pracy sekretariatu placówki – archiwizacja dokumentów 15 września 2016
» Prawa dziecka w placówkach oświatowych 15 września 2016
» Dyskalkulia 19 września 2016
» Nauczyciel przedmiotu jako wychowawca 19 września 2016
» Dysleksja – ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie 20 września 2016
» Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w placówce oświatowej 20 września 2016
» Gry i zabawy integracyjne 21 września 2016
» Planowanie rocznej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w szkole 21 września 2016
» Opiekun samorządu uczniowskiego w szkole 22 września 2016
» Sposób na tabliczkę mnożenia 22 września 2016
» Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Interpretacja przepisów 26 września 2016
» Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją 26 września 2016
» MS Excel w pracy nauczyciela 27 września 2016
» Przemoc wśród uczniów – Agresji stop! 27 września 2016
» Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi młodszymi 28 września 2016
» Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie 28 września 2016
» Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze 29 września 2016
» Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów 29 września 2016

 

..Wybrane szkolenia komputerowe:
» Pakiet MS Office 01-02.08.2016
650 zł netto/os.
Kraków
» Arkusz kalkulacyjny Ms Excel od podstaw do mistrzostwa 01-02.08.2016
250 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie stron internetowych WWW 16-17.08.2016
350 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie str. WWW – HTML/CSS/jQuery Z ELEMENTAMI POZYCJONOWANIA SEO 16-19.08.2016
450 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie I stopnia  16-22.08.2016
990 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie II stopnia 16-22.08.2016
990 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie III stopnia 16-22.08.2016
990 zł netto/os.
Kraków