Aktualności

 

Zapraszamy na:

STUDIA PODYPLOMOWE

realizowane we współpracy z

WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS w SOSNOWCU

www.humanitas.edu.pl

LETNIA PROMOCJA – NAWET 600 ZŁ MNIEJ ZA STUDIA!

(Do ceny każdego kierunku studiów należy doliczyć opłatę wpisową w wysokości 160 zł.)

REKRUTACJA TRWA!

Szczegóły: TUTAJ

 Początek: wrzesień 2016!  Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! Wybrane kierunki studiów:
» Bibliotekoznawstwo 2000 zł 2500 zł Kraków
» Logopedia 3960 zł 4400 zł Kraków
» Organizacja i zarządzanie oświatą 1890 zł 2500 zł Kraków
» Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2500 zł 3000 zł Kraków
» Przygotowanie pedagogiczne  NOWOŚĆ! 2200 zł 2500 zł Kraków
» Resocjalizacja i socjoterapia  NOWOŚĆ! 2300 zł 2700 zł Kraków
» Szkoła trenerów – Dyplomowany Trener   NOWOŚĆ! 3000 zł 3500 zł Kraków
» Kadry i płace   NOWOŚĆ! 2600 zł 3000 zł Kraków

 

..Wybrane szkolenia biznesowe:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Psychologia obsługi klienta – najważniejsze elementy 23-24.08.2016
700 zł netto/os.
Kraków
» Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych 24-25.08.2016
690 zł netto/os.
Kraków
» Specjalista ds. kadr i płac 30-31.08.2016
680 zł netto/os.
Kraków
» Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, jej przechowywanie, zasady oraz procedury 05-06.09.2016
685 zł netto/os.
Kraków
» Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych 12-13.09.2016
745 zł netto/os.
Kraków
» Sekretariat jako Biuro Zarządu 12-13.09.2016
610 zł netto/os.
Kraków
» Łączenie, podział i przekształcenie spółek 13-14.09.2016
750 zł netto/os.
Kraków
» Spółka z o.o. – powstanie oraz zasady funkcjonowania 13-14.09.2016
680 zł netto/os.
Kraków
» Księgowość komputerowa 19-22.09.2016
725 zł netto/os.
Kraków
» Skuteczny e-Marketing 21-22.09.2016
550 zł netto/os.
Kraków

Na życzenie realizujemy szkolenia w formule zamkniętej

oraz w WEEKENDY

 

..Wybrane szkolenia indywidualne:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Specjalista ds. PR 18-19.08.2016
296 zł netto/os.
Kraków
» Kurs sekretarsko-asystencki 22-26.08.2016
450 zł netto/os.
Kraków
» Kurs trenerski – TRAIN THE TRAINER 22-26.08.2016
752 zł netto/os.
Kraków
» Ochrona danych osobowych 30-31.08.2016
350 zł netto/os.
Kraków
» Kadry i płace od podstaw 05-08.09.2016
602 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie profesjonalnego biznesplanu 14-15.09.2016
276 zł netto/os.
Kraków
» Księgowość komputerowa 19-22.09.2016
725 zł netto/os.
Kraków

 

..Wybrane szkolenia oświatowe:
Szkolenia rozpoczynające się w najbliższym czasie:
Temat szkolenia Data Miejsce szkolenia
» Kurs na wychowawcę wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca Kraków
» Kurs na kierownika wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca Kraków
» Konstruowanie autorskiego programu nauczania 15.09.2016 Kraków
» Organizacja pracy sekretariatu placówki – archiwizacja dokumentów 15.09.2016 Kraków
» Prawa dziecka w placówkach oświatowych 15.09.2016 Kraków
» Dyskalkulia 19.09.2016 Kraków
» Nauczyciel przedmiotu jako wychowawca 19.09.2016 Kraków
» Dysleksja – ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie 20.09.2016 Kraków
» Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w placówce oświatowej 20.09.2016 Kraków
» Gry i zabawy integracyjne 21.09.2016 Kraków
» Planowanie rocznej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w szkole 21.09.2016 Kraków
» Opiekun samorządu uczniowskiego w szkole 22.09.2016 Kraków
» Sposób na tabliczkę mnożenia 22.09.2016 Kraków
» Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Interpretacja przepisów 26.09.2016 Kraków
» Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją 26.09.2016 Kraków
» MS Excel w pracy nauczyciela 27.09.2016 Kraków
» Przemoc wśród uczniów – Agresji stop! 27.09.2016 Kraków
» Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi młodszymi 28.09.2016 Kraków
» Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie 28.09.2016 Kraków
» Mnemotechniki – ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze 29.09.2016 Kraków
» Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów 29.09.2016 Kraków

 

..Wybrane szkolenia komputerowe:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Pakiet MS Office 01-02.09.2016
650 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie I stopnia  05-11.09.2016
990 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie II stopnia 05-11.09.2016
990 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie III stopnia 05-11.09.2016
990 zł netto/os.
Kraków
» Arkusz kalkulacyjny Ms Excel od podstaw do mistrzostwa 14-15.09.2016
250 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie stron internetowych WWW 14-15.09.2016
350 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie str. WWW – HTML/CSS/jQuery z elementami pozycjonowania SEO 19-22.09.2016
450 zł netto/os.
Kraków