Aktualności

 

Zapraszamy na:

STUDIA PODYPLOMOWE

realizowane we współpracy z

WYŻSZĄ SZKOŁĄ „HUMANITAS” w SOSNOWCU

www.humanitas.edu.pl

REKRUTACJA TRWA!

PROMOCJA !!!

NA WSZYSTKIE KIERUNKI DO 28 LUTEGO

Szczegóły: TUTAJ

Kraków

 Początek: luty/marzec 2017!  Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! Wybrane kierunki studiów:
» Przygotowanie pedagogiczne 3000 zł 
2500 zł
Kraków
» Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 2800 zł
2300 zł
Kraków
» Logopedia 5600 zł
4400 zł
Kraków
» Organizacja i zarządzanie oświatą 2800 zł
2300 zł
Kraków
» Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 3400 zł
2900 zł
Kraków
» Biologia – nowy kierunek  3400 zł
2900 zł
Kraków
» Szkoła trenerów – Dyplomowany Trener 4300 zł
3500 zł
Kraków
» Biologia i geografia dla nauczycieli - nowy kierunek 4500 zł
4000 zł
Kraków

 (Do ceny każdego kierunku studiów należy doliczyć opłatę wpisową w wysokości 160 zł.)

Wybrane szkolenia komputerowe:

Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Tworzenie str. WWW – HTML/CSS/jQuery z elementami pozycjonowania SEO 15-16.03.2017
450 zł netto/os.
Kraków
» Pakiet MS Office 6-7.03.2017
650 zł netto/os.
Kraków
» Arkusz kalkulacyjny Ms Excel od podstaw do mistrzostwa 20-23.03.2017
250 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie stron internetowych WWW 13-14.03.2017
350 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie I stopnia 24-28.04.2017
990 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie II stopnia 24-28.04.2017
990 zł netto/os.
Kraków
» AutoCAD – projektowanie III stopnia 24-28.04.2017
990 zł netto/os.
Kraków

 

..Wybrane szkolenia biznesowe:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Nowelizacja Kodeksu Pracy od 2017 r. – praktyczne aspekty       7-8.03.2017      700 zł netto/os Kraków
» Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych 13-14.03.2017
690 zł netto/os.
Kraków
» Łączenie, podział i przekształcenie spółek 22-23.03.2017
750 zł netto/os.
Kraków
» Skuteczny e-Marketing 27-28.03.2017
550 zł netto/os.
Kraków
» Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych 6-7.03.2017
745 zł netto/os.
Kraków
» Rola wizerunku firmy w relacjach z klientami 20-21.03.2017
680 zł netto/os.
Kraków
» Kurs Trenerski – Train the Trainer 13-17.03.2017
900 zł netto/os.
Kraków
» Psychologia obsługi klienta – najważniejsze elementy 27-28.03.2017
700 zł netto/os.
Kraków

Na życzenie realizujemy szkolenia w formule zamkniętej

oraz w WEEKENDY

 

..Wybrane szkolenia indywidualne:
Temat szkolenia Data/Cena Miejsce szkolenia
» Rozmowa rekrutacyjna bez tajemnic 16-17.03.2017
240 zł netto/os.
Kraków
» Kod kolorów w marketingu i reklamie 23-24.03.2017
276 zł netto/os.
Kraków
» Kurs sekretarsko-asystencki 20-24.03.2017
450 zł netto/os.
Kraków
» Ochrona danych osobowych 27-28.03.2017
350 zł netto/os.
Kraków
» Tworzenie profesjonalnego biznesplanu 08-09.03.2017
276 zł netto/os.
Kraków
» Kadry i płace od podstaw 07-10.03.2017
602 zł netto/os.
Kraków

 

..Wybrane szkolenia oświatowe:
SZKOLENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
Temat szkolenia Data Miejsce szkolenia
» Kurs na wychowawcę wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca Kraków
» Kurs na kierownika wypoczynku pierwszy tydzień każdego miesiąca Kraków
» Dziecko depresyjne i lękowe – oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne 16.03.2017 Kraków
» Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym 5.04.2017 Kraków
» Nowatorski teatr szkolny 28.03.2017 Kraków
» Terapia poprzez taniec i ruch 15.03.2017 Kraków
» Konstruowanie autorskiego programu nauczania 8.03.2017 Kraków
» Zaburzenia i choroby układu nerwowego dzieci młodszych 12.04.2017 Kraków
» Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci niepełnosprawnych oraz jako stymulowanie rozwoju i potencjału twórczego dziecka 29.03.2017 Kraków
» Neurodydaktyka – uczenie przyjazne dla mózgu 24.04.2017 Kraków
» Przemoc wśród uczniów – Agresji stop! 25.04.2017 Kraków
» Resocjalizacja ucznia niedostosowanego społecznie 14.03.2017 Kraków
» Zaburzenia i choroby układu nerwowego dzieci młodszych 12.04.2017 Kraków
» Logopedia na wesoło 4.04.2017 Kraków
» Nauczyciel na zebraniach – sztuka wystąpień publicznych 3.04.2017 Kraków
» Pomiar dydaktyczny – ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne  9.05.2017 Kraków
» Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Interpretacja
przepisów
10.05.2017 Kraków
» Zespół ADHD – diagnozowanie, terapia  16.05.2017 Kraków
» Muzyka w terapii logopedycznej  26.04.2017 Kraków
» Opiekun samorządu uczniowskiego w szkole  20.04.2017 Kraków
» Prawa, obowiązki nauczycieli i uczniów w świetle przepisów prawa
oświatowego
16.05.2017 Kraków
» Podstawy integracji sensorycznej 10.05.2017 Kraków
» Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę,
koncentrację i myślenie twórcze)
30.05.2017 Kraków
» Nadzór pedagogiczny w świetle przepisów MEN 31.05.2017 Kraków
» Rozwój i awans zawodowy nauczyciela  6.04.2017 Kraków
» Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów  23.05.2017 Kraków
» Rytmika – ćwiczenia i zabawy  25.04.2017 Kraków
» Wspieranie „trudnego ucznia” w karierze szkolnej  5.06.2017 Kraków
» Muzyka jako element relaksacji – formy stymulowania potencjału
twórczego dzieci
 26.04.2017 Kraków